Sveikiname apsilankius Čikagos lituanistinės mokyklos svetainėje!

Mokykla dirba šeštadieniais nuo 8:30 iki 13:00. Šiomis valandomis galite skambinti į mokyklą 1-773-778-7500. Kitomis valandomis galite skambinti mokyklos direktorei Laimai Apanavičienei (tel. 1-708-296-3192) arba mokyklos iždininkei Kristinai Petraitienei (tel. 1-630-290-4490). Mokyklos pašto adresas:

The Lithuanian Cultural School of Chicago
P.O. Box 4618
Naperville, IL 60567

Prašome siųsti visus mokėjimus ir kitą informaciją šiuo adresu.

Welcome to the home page of The Lithuanian Cultural School of Chicago!

Our school is open Saturdays from 8:30 to 1:00. During these hours you may call us at 1-773-778-7500. Outside of school hours, you may call the school principal Laima Apanaviciene (1-708-296-3192) or the school treasurer Kristina Petraitiene (1-630-290-4490). The school's mailing address is:

The Lithuanian Cultural School of Chicago
P.O. Box 4618
Naperville, IL 60567

Please send all payments and other correspondence to the above mailing address.


Jei norėtumėte gauti ČLM pranešimus elektroniniu paštu, prašome užsiregistruoti...
 
 

Jaunimo centro Moterų klubas kviečia mielinių blynų priešpiečių Centro kavinėje gegužės 31d., 12val.p.p. Visi maloniai kviečiami susirinkti, pabendrauti ir paremti Jaunimo centrą.

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,
 
kaip jau žinote, ČLM choras kartu su mokytoja Dalia Gedviliene ruošiasi jubiliejinei X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventei. Gegužės 9 dieną, 12 valandą, nuoširdžiai kviečiame Jus į ČLM choro koncertą, kuris vyks Jaunimo centro Didžiojoje salėje. Smagu bus pamatyti ir išgirsti, kaip mūsų dainorėliai trauks skambias dainas.
Nors koncertas bus nemokomas, labai prašome paaukoti pinigų, kad galėtume apmokėti chormeisterei Lisai Kristinai. Tėvų komitetas jau yra padengęs choristų registracijos mokestį.
 

Tą dieną bus galima įsigyti bilietų į Dainų šventę.
 
Kviečiame aktyviai dalyvauti ir dėkojame už paramą.
 
Tėvų komitetas


Gerbiami tėveliai,

mokyklos administracija ir tėvų komitetas nori sužinoti tėvelių ir mokinių nuomonę apie mokyklos veiklą bei ugdymo procesą, taip pat apie mokyklos administracijos ir tėvų komiteto darbą, tad kviečiame dalyvauti apklausoje. Atsakę į klausimus, anketą grąžinkite į mokyklą iki gegužės 9 d. - ją įmeskite į dėžutę prie mokyklos pagrindinio įėjimo.

Apklausa rasite svetainėje (TevuAnketa.pdf), ji taip pat bus išdalinta šeštadienį vaikams mokykloje.

Dėkojame Jums

Mokyklos administracija ir Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

jeigu dar neužregistravote savo vaikų ateinantiems mokslo metams, prašome tai padaryti. Nelaukite paskutinės mokslo metų dienos! Registracijos formos su paaiškinamuoju laišku yra išdalintos vaikams, jas galite rasti internetinėje svetainėje  http://www.cikagoslituanistinemokykla.org/Registracija.html. Siūlome formas pildyti elektroniniu būdu. Jeigu mokyklą lankys ne vienas vaikas, pildykite tik vieną registracijos formą. Užpildytą registracijos formą ir 30 dol. negrąžinamą registracijos mokestį (kiekvienam vaikui) prašome paduoti savo vaikų mokytojai/ui arba atnešti į tėvų komiteto kambarį, arba siųsti adresu:

                    The Lithuanian Cultural School of Chicago
                    P.O. Box 4618
                    Naperville, IL 60567

Jeigu turite klausimų, prašome skambinti Kristinai Petraitienei tel. 630-290-4490.

Pagarbiai,

Tėvų komitetas


Teskamba lietuviška daina!

Čikagos lituanistinė mokykla gyvuoja jau 23 metus, ji įkurta sujungus Čikagos aukštesniąją, Dariaus ir Girėno bei Donelaičio lituanistines mokyklas. Susirinkę šeštadieniais į mokyklą ne tik rašome, skaitome lietuviškai - šalia šių pamokų šokame lietuviškus šokius, dainuojame lietuviškas dainas. Kaip smagu užtraukti skambią lietuvišką dainą kasmetinėje lietuviško žodžio šventėje, kalėdiniuose renginiuose, dalyvauti su daina Vasario 16-osios ar Kovo 11-osios šventėse. Mokyklos dainorėliai jau yra dalyvavę JAV ir Kanados lietuvių dainų šventėse: 2006 metais mokyklos choras, vadovaujamas Birutės Jasinskienės ir Jūratės Grabliauskienės, dainavo Čikagoje vykusioje VIII dainų šventėje, o 2010 metais mūsų dainininkai, vadovaujami  muzikos mokytojos Jolantos Banienės, dalyvavo IX dainų šventėje Kanadoje, Toronto mieste. Jubiliejinei X dainų šventei mokyklos choristus ruošia mokytoja Dalia Gedvilienė. Jai būtų sunku išsiversti be šaunių pagalbininkų būrio – mokyklos direktorės Laimos Apanavičienės, tėvų komiteto narių Noros Alonso ir Antano Rašymo, mokytojų Marijos Adamonis, Danutės Petraitienės, Rimos Prišmantienės.

Kovo 22 d. mokyklos choras turėjo puikią progą kartu su kitais dainininkais ir talentinguoju pianistu Rudolfu Budginu koncertuoti Lemonte vykusioje Lietuvos Nepriklausomybės 25-mečiui skirtoje šventėje „Geltona, žalia, raudona”. Gegužės 9 d. dainininkai koncertuos savo mokykloje. Su nekantrumu laukiame vasaros, kai susirinkę į dainų šventę iš širdies kartu su kitais dalyviais padainuosime dainų dainelę. Teskamba lietuviška daina, te šios šventės aidas pasiekia visuose pasaulio kampeliuose gyvenančių lietuvių širdis!

Choristų mintys apie dainą:

„Dainuoti man smagu, gera, daina man leidžia išlaisvinti savo mintis – tai nuostabu!“
 
Simona Bilevičiūtė
 
„Daina yra mano širdyje ir ten ji visada bus. Kai aš dainuoju, man būna linksma, norisi šokti, bet kartais būna ir liūdna. Man patinka ir dainuoti, ir šokti.“
 
Urtė Likatavičiūtė
 
„Man dainavimas yra džiaugsmas, šventė. Smagu, kad dainuodama galiu būti kartu su savo draugėmis.“
 
Laura Nainytė

 

ČLM direktorės pavaduotoja Loreta Timukienė


 

Mieli ČLM tėveliai,

Norime priminti kad balandzio 11d. mūsų mokykloje vyks Picos pietūs!  Picą sutiko teikti Sarpino’s Pizza”.  Vaikai turės trijų picų – sūrio, daržovių arba pepperoni” – pasirinkimą.  Kainos:

$6.00 – 2 picos gabaliukai, gėrimas
$4.00 – 1 picos gabaliukas, gėrimas

Ta diena yra geltonų marškinių diena! Jeigu vaikai bus su mokyklos geltonais marškiniais, tai jiems bus duodama nuolaida:

$5.00 – 2 picos gabaliukai, gėrimas
$3.00 – 1 picos gabaliukas, gėrimas

Širdingai dėkojame už paramą mokyklai.

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai, 

kviečiame Jus ir Jūsų vaikučius į spalvingą ir užburiantį, sukurtą pagal senąsias baltų pasakas ir nuotykių kupiną animacinį filmą visai šeimai „Aukso žirgas“. Filmas bus rodomas balandžio 19 dieną, 3 val. p. p. AMC Loews Woodridge 18 kino teatre - 10000 Woodward Ave., Woodridge, IL 60517. Bilieto kaina ir vaikams, ir suaugusiems - $15. Pirkdami bilietus ČLM tėvų komitete, paremsite mūsų mokyklą, nes nuo kiekvieno ČLM parduoto bilieto mūsų mokyklai teks net $5!

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.

Tėvų komitetas


Šį šeštadienį kviečiame pristatyti piešinį naujo metraščio viršeliui, o kovo 28 visi išrinksime, kuris piešinys taps nugalėtoju. Reikalavimai - būtinai turi būti užrašai: "Metrastis", 2014-2015 m. m., ČLM arba Čikagos lituanistinė mokykla. Popierius turėtu būti peizažo, o ne portretinio formato (8.5" aukcio ir 11" ilgio). Piešiama flomasteriais arba akvarele, kreidelem, guasu. Prašau piešinį atnešti į mokytojų kambarį arba paduoti klasės mkytojai. Nugalėtojai bus apdovanoti.

Mokyklos administracija


Nuoširdžiai dėkojame visiems padovanojusiems pleistriukų ar paaukojusiems pinigų. Surinkome $68. Dėžė pleistriukų ir pinigai iškeliavo į NY, o iš ten į Lietuvą. Ačiū!

Mokyklos administracijaMieli tėveliai,

šį šeštadienį,  kovo 14 d. prasidės dabar mokyklą lankančių mokinių ir jų broliukų bei sesučių registracija 2015-2016 mokslo metams. Registracijos formos su paaiškinamuoju laišku yra išdalintos vaikams, taip pat ją galite rasti internetinėje svetainėje  http://www.clmokykla.org/Registracija.html . Skatiname formas pildyti elektroniškai.  Prašome šeimas, kurių ne vienas vaikas lankys mokyklą, užpildyti vieną registracijos formą. Užpildytą registracijos formą ir  30 dol. negrąžinamą registracijos mokestį (kiekvienam vaikui) prašome  grąžinti savo vaikų mokytojai/ui  arba atnešti į tėvų komiteto kambarį, arba siųsti adresu:

                The Lithuanian Cultural School of Chicago
                P.O. Box 4618
                Naperville, IL 60567


Turintiems klausimų skambinti Kristinai Petraitienei: 630-290-4490.

Tėvų komitetas


Gerbiami tėveliai!

25ųju Kovo 11osios metinių proga sveikiname Jus ir jūsų artimuosius Lietuvoje. Linkime pakilios ir šventinės nuotaikos, susikaupimo ir giedrų minčių apie Tėvynę, artimuosius, save.

https://www.youtube.com/watch?v=nZ2i48p7pE8

Ačiū, kad padedate skiepyti lietuviškus žiedus jūsų vaikučiuose.

Mokyklos administracija


 

Visus, nuo mažiausio iki didžiausio, nuoširdžiai kviečiame į šeimos šventę-koncertą „GELTONA - ŽALIA- RAUDONA", skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25 metų jubiliejui pažymėti. Koncerte dalyvaus žymus pianistas Rudolfas Budginas su programa vaikams ir suaugusiems. Dalyvaus ir mūsų mokyklos Dainų šventės choras. Koncertas vyks kovo 22 dieną, 4 valandą p. p. Pasaulio lietuvių centre Lemonte. Pelnas bus skiriamas Jaunimo centrui ir Pasaulio lietuvių centrui. Bilietus jau galite įsigyti ir ČLM tėvų komitete. Bilietų kainos: suaugusiems - $20, vaikams ir studentams - $10, vaikams iki 3 metų - nemokamai. Nepamirškime pasipuošti lietuviška atributika! ČLM tėvų komitetas Jums padės - už kiekvieną ČLM pirktą bilietą Jums dovanosime geltonus ČLM marškinėlius! Tikimės koncerte pamatyti smagiai banguojančią didžiulę geltonos spalvos ČLM bangą.

Tėvų komitetas


 

Mieli tėveliai, vaikučiai!

Gavome laišką prašymą ir norime prisijungti prie šios akcijos. Kovo 14 prašome padovanoti vieną vaikišką pleistriukų dėžutę arba paaukoti pinigelių. Iš anksto dėkojame.
 
Mokyklos administracija
 
 
 

Mano vardas Aistė Furajevaite.Mokausi Aleksandros Kazickienės lituanistinėje mokykloje (AKLM), NY. Rudenį lankiausi Lietuvoje, kur teko išgirsti labai liūdną istoriją,kuria papasakojo teta Sigita Stasiukynienė, savanorė “Mamų Unijoje” beveik jau metus. “Mamų Unija”- tai fondas, kuris rūpinasi kiekvienu Lietuvos vaiku, susirgusiu onkologine liga. Ji pasakojo įvairias istorijas apie onkoligoniukus, kurios vienos buvo liūdnos ir skausmingos, kitos kiek džiugesnės. Vaikai ligoninėse pereina daug skaudžių išbandymų,ištveria begales adatos dūrių. Ligoninėje seselės, vesdamos ligoniukus skausmingoms procedūroms, dažnai išgirsta vaikų klausimą: “ar bus spalvotas pleistriukas? Jeigu taip, tai einam – neskaudės, - atsako vaikai”. Deja, ligonines spalvoti pleistriukai pasiekia tik iš užsienio aukotojų,todel ne visada mažieji ligoniukai išgirsta teigiamą atsakymą.

Išgirdus šią istoriją vis galvojau, kad turiu kažką padaryti dėl tų vaikų. Man kilo mintis, kad reiketų nudžiuginti kuo daugiau mažųjų ligoniukų spalvotais pleistriukais. Iš pradžių aš norėjau eiti į vaistines ir prašyti, kad jie paaukotų spalvotų pleistriukų. Tada aš pagalvojau, kad galėčiau prijungti AKLM mokinius pagelbėti man. Tikėjausi, kad visi kartu galėtumėm surinkti apie 500 dėžučių. Tada mama pajuokavo “surinkite 1000 dežučių”, pagalvojau, kad tai neįmanoma, bet tada prisiminiau Dr.Kazicko žodžius, kuriuos jis man pasakė per mokyklos atidarymą - “visada siek aukščiausio tikslo.” Tie žodžiai paskatino, o kodėl gi nepabandžius. Pasiekti šį tikslą į pagalbą aš pakviečiau visas JAV lituanistines mokyklas. Galvoje sukosi begalė minčių ir tada pagalvojau, o kodėl gi nepadarius “Gerumo vakaro” mūsų Rytinio Long Island’o bendruomenėje. Tada galėčiau dar daugiau žmonių įtraukti į šią gerumo akciją. Tuo pačiu turėčiau progą mūsų bendruomenę supažindinti su “Mamu Unijos” veikla. Pagelbėti man surengti šį vakarą pakviečiau dabartinius ir buvusius AKLM mokinius. Tai pirmas renginys mūsų bendruomenėje daromas tik jaunimo jėgomis. Akcijos tikslas surinkti 1000 dėžučių vaikiškų spalvotų pleistriukų. Noriu pakviesti kuo daugiau žmonių jungtis prie šios akcijos. 1000 - tai didelis skaičius, bet visi kartu mes galime tai pasiekti!

Nudžiuginkime Lietuvos onkoligoniukus, užklijuokime skausmingą adatos dūrį vaikišku spalvotu pleistriuku!

Jeigu Jums patogiau, galite siųsti čekius, už kuriuos mes nupirksime pleistriukus. Čekius rašykite A. Kazickas Lithuanian School memo “Spalvotas Pleistriukas.” (Aukos nurašomos nuo mokečių). Pleistriukus ir/ar čekius siųskite situo adresu:

 

Adresas siuntimui:  Aistė Furajevaite

P.O. Box 83                  Riverhead NY 11901

 

Ačiū Jums visiems už Jūsų gerumą!

 

- Aistė Furajevaitė


Šį šeštadienį kviečiame vaikus pasipuošti savo gamybos trispalve apyranke ir padaryti vieną draugui, ar mokytojui.

Nuo neatmenamų laikų lietuviai vijo, pynė, audė ir rišo įvairiausias juostas. Vyrai vydavo žirgams kamanas, merginos audė, pynė kraitį. Juostų dovanojimas buvo ypač svarbi vestuvių apeigų dalis. Lietuvių mitologijoje laumės buvo laikomos geriausiomis audėjomis. Pasakojama, kad jos dažnai savo juostas pakabindavo danguje, todėl vaivorykštės ir yra vadinamos Laumės juostomis.

Juostos buvo dovanojamos siekiant santarvės, sutarimo ir sėkmės šeimoje, giminėje, valstybėje. Mūsų protėviai tikėjo, kad apjuosdama ranką uždaru ratu apyrankė apsaugo nuo negandų.

Uždaras ratas daugelyje kultūrų (tame tarpe ir baltų) yra laikomas apsaugos, atgimimo ir amžino gyvenimo simboliu.

Apyrankės rišamos galvojant apie ryšį su tuo, kas brangu – draugais, bendruomene, Tėvyne.

Kviečiame dalyvauti akcijoje "Lietuvai ir man", kurios tikslas - suburti jaunimą netradiciškai paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-ąsiais metines, įtraukti mokytojus, tėvus, visuomenę. Akcijos metu mokiniai, tėvai, mokyklų bendruomenių nariai ir visi mūsų šalies piliečiai Lietuvoje bei užsienyje kviečiami pinti trispalves - geltonos, žalios ir raudonos spalvos - draugystės apyrankes ir taip išreikšti tautos vienybę.

http://www.lietuvaiirman.lt/

Mokyklos administracija


Vytautas Landsbergis

 

 

Šį šeštadienį, vasario 21 d., mokykloje svečiuosis Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis. 10 val. r. Čiurlionio galerijoje svečias skaitys paskaitą „Pilietiškumo pamoka” vyresniųjų klasių mokiniams, kviečiame ir tėvelius.

Mokyklos administracija 
 

Maloniai kviečiame visus į trečią Po Angelo Sparnu kamerinės muzikos
koncertą, kuris įvyks vasario 21 dieną, šeštadienį 5 val. po pietų.
 

Kviečiame mūsų mokyklos vyresniųjų klasių mokinius, mokytojus, tėvelius pasitikrinti savo žinias tradiciniame Nacionalinio diktanto konkurse. Vasario 21 d., šeštadienį, vyks Nacionalinio diktanto konkursas. Norintys jame dalyvauti diktantą galės rašyti mūsų mokykloje, klausydami diktanto įrašo. Norinčius dalyvauti konkurse prašome šį šeštadienį užsiregistruoti mokytojų kambaryje. Tikslią valandą paskelbsime vėliau.
 
Švietimo ir mokslo ministerija mažiausiai klaidų diktante padariusiems penkiems iš įvairių regionų mokiniams (trims lituanistinių mokyklų ir dviem bendrojo ugdymo mokyklų) skirs prizą - edukacinę kelionę į Lietuvą (su kelionės apmokėjimu), o diktante dalyvavusioms mokykloms skirs dovanas.
 
Mokyklos administracija

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas

 
Mielieji!
 
Štai ir vėl vasaris, ir vėl mes kartu su visais lietuviais pasaulyje švenčiame Lietuvos nepriklausomybės 97ąsias metines.
 
Smagu, kad Jūsų vaikai  dainuoja, deklamuoja lietuviškai, šoka ir didžiuojasi savo Trispalve!
 
Būkite ir Jūs kartu su mumis!
 
Kviečiame šį šeštadienį 11:30 į mūsų nuotaikingą šventę didžiojoje salėje. 
 
Nepamirškite papuošti vaikučių tautiniais drabužiais ar gražiais Trispalvės akcentais.
 
Švęskime Lietuvos gimtadienį visi drauge -vaikučiai, mamytės, tėveliai, seneliai ir mokytojai!
 
Mokyklos administracija

Čikagos lituanistinės mokyklos tėvų komitetas įvairiais būdais mėgina surinkti mokyklai lėšų.  Tėvų komiteto organizuojamas renginys ,,PROTŲ KOVOS“ ir loterija, vykstanti renginio metu, sukaupia nemažai pinigų.  Labai norėtume, kad kiekviena ČLM moksleivių šeima išplatintų bent po 10 loterijos bilietų.  Vieno loterijos bilieto kaina  – 2 dol.  Norint dalyvauti loterijoje, nėra būtina dalyvauti renginyje, nors tikrai labai malonu būtų Jus ten pamatyti.

Pirmasis laimėjimas – du bilietai į Dainų šventę Čikagoje, viena naktis Sheraton viešbutyje (301 East North Water Street, Chicago) ir limuzino servisas į Dainų šventę ir atgal (vertė – 350 dol.)

Antrasis laimėjimas – 100 dol.

Trečiasis laimėjimas –  50 dol.

Kiekvienam mokiniui buvo duota po 10 loterijos bilietų.  Parduotus bilietus ir pinigus galima grąžinti klasės mokytojoms  arba atnešti į tėvų komiteto kambarį.  Jei jums nepavyko parduoti bilietų, prašome juos  grąžinti tėvų komitetui. 

Suprantame, kad ne visiems pavyks dalyvauti renginyje, todėl labai prašome paremti mokyklą ir aktyviai dalyvauti mokyklos loterijoje.


Kviečiame visus 2015 metų vasario 28 dieną 6 valandą vakare
į Čikagos lituanistinės mokyklos lėšų telkimo vakarą-žaidimą
Protų kovos
Jaunimo centro Didžiojoje salėje

Lietuviškas “ trivia”  night!!  Ateikite ir pamiklinkinte savo protus. Atsiminkite ką išmokote per lietuviškas pamokas!!  Ar nepadarytumėte gėdos buvusiems mokytojams? Ar  Jūs tikrai esate gudresni negu pentokai? Žaidimo metu galėsite pademonstruoti savo žinias šiose srityse: Čikagos lituanistinė mokykla, lietuvių kalba, lietuvių istorija, dainos, Kūčios, Kalėdos, Lietuvos miestai, Amerikos miestai, Čikaga, sportas. Klausimai bus lietuvių ir anglų kalbomis, tai visi gali dalyvauti. Kiekvienoje srityje bus po 10 klausymų. Speciali pirmoji tema, ledui pralaužti, bus klausymai apie įvairius lietuvius ar lietuvių kilmes garsenybes. Komandos varžysis dėl vertingo prizo ir garbės vadintis kovos laimėtojais.

Bilieto kaina - $25.  Vakaro metu galėsite pasivaišinti užkandžiais, veiks mokamas baras. Kaip ir kasmet, vakaro metu vyks ,,tylusis” aukcionas.

Dalyvaudami paremsite Čikagos lituanistinę mokyklą.

Dėl bilietų prašome kreiptis į tėvų komiteto pirmininką Antaną, tel. 708-369-8324.

 

 


Šeštadienį, vasario 7 d., švęsime Užgavėnes.

ČLM tėvų komitetas pietums pardavinės mielinius blynus.

3 blynai su grietine ar uogiene, vanduo arba sultys ir saldainiai –

 tik $4.00.

Tėvų komitetas tą dieną visus pavaišins spurgomis!!!

Blynai


Mieli tėveliai,

Čikagos lituanistinės mokyklos tėvų komitetas įvairiais būdais mėgina surinkti mokyklai lėšų.  Tėvų komiteto organizuojamas renginys ,,PROTŲ KOVOS“ ir loterija, vykstanti renginio metu, sukaupia nemažai pinigų.  Labai norėtume, kad kiekviena ČLM moksleivių šeima išplatintų bent po 10 loterijos bilietų.  Vieno loterijos bilieto kaina  – 2 dol.  Norint dalyvauti loterijoje, nėra būtina dalyvauti renginyje, nors tikrai labai malonu būtų Jus ten pamatyti.

Pirmasis laimėjimas – du bilietai į Dainų šventę Čikagoje, viena naktis Sheraton viešbutyje (301 East North Water Street, Chicago) ir limuzino servisas į Dainų šventę ir atgal (vertė – 350 dol.)

Antrasis laimėjimas – 100 dol.

Trečiasis laimėjimas –  50 dol.

Kiekvienam mokiniui buvo duota po 10 loterijos bilietų.  Parduotus bilietus ir pinigus galima grąžinti klasės mokytojoms  arba atnešti į tėvų komiteto kambarį.  Jei jums nepavyko parduoti bilietų, prašome juos  grąžinti tėvų komitetui. 

Suprantame, kad ne visiems pavyks dalyvauti renginyje, todėl labai prašome paremti mokyklą ir aktyviai dalyvauti mokyklos loterijoje.

Pagarbiai,

Tėvų komitetas


Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) pateikė informaciją apie vaikų vasaros stovyklas Lietuvoje 2015 metais su prisegtu 2015 metų vasaros stovyklų sąrašu.

 

ŠMM kompensuoja 50 % poilsio kainos užsienio lietuvių vaikams, gyvenantiems ne Lietuvoje. Šiais klausimais galima kreiptis elektroniniu paštu: elvyra.buziene@smm.lt

 

http://ny.mfa.lt/niujorkas/lt/naujienos/informacija-apie-vaiku-vasaros-stovyklas-lietuvoje-2015-metais

 


Mieli tėveliai,

pirmiausia sveikiname visus su Naujaisiais 2015 metais!

Gruodžio mėnesį ČLM rinko maistą mūsų mokyklos ir kitoms sunkiai besiverčiančioms šeimoms Čikagos apylinkėse. Iš viso buvo surinkta daugiau negu 700 svarai maisto! Širdingai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios akcijos. Kaip ir buvo žadėta, klasė, surinkusi daugiausia maisto, bus apdovanota ,,Sarpinos pica” pietumis ir ,,Dadu” ledais. Skelbiame nugalėtojus:

4a – pica pietūs ir ledai

3a, 7 – pica pietūs

1b, besimokančiųjų klasė – ledai

Sveikiname laimėtojus!!!

 

Šį šeštadienį, sausio 17 dieną, vyks tėvų komiteto organizuojami pietūs – viščiukas ir ryžiai, daržovės arba skrudintos bulvytės (french fries) ir gėrimas - tik $5.00! Skanaus!

 

 

Kviečiame visus 2015 metų vasario 28 dieną 6 valandą vakare į Čikagos lituanistinės mokyklos lėšų telkimo vakarą-žaidimą ,,PROTŲ KOVA“ Jaunimo centro Didžiojoje salėje. Prašome aktyviai organizuoti komandas iš mokinių tėvelių ir draugų. Vienoje  komandoje gali būti nuo 8 iki 10 žmonių. Žaidimo metu galėsite pademonstruoti savo žinias įvairiose srityse.  Komandos varžysis dėl vertingo prizo ir garbės vadintis kovos laimėtojais. Bilieto kaina - $25.  Vakaro metu galėsite pasivaišinti užkandžiais, veiks mokamas baras. Kaip ir kasmet, vakaro metu vyks ,,tylusis” aukcionas. Dėl bilietų prašome kreiptis į tėvų komitetą.

 

 

 


Mieli tėveliai –

Su naujaisiais metais. Te jie atneša begalinės meilės, nesibaigiančio džiaugsmo ir svajonių issipildymo.
Mokykla jau pradėjo rimtai ruoštis X-tajai Dainų Šventei, kuri vyks liepos 5d. University of Illinois Paviljone. Mokyklos chorui uzsiregistravo 42 vaikai. Choras repetuos kiekvieną šeštadienį po pamokų, pradedant rytoj,  sausio 10d. Repeticjos tęsis iki 2:15 pp. Labai prašome, kad vaikai sąžiningai lankytų visas repeticijas.
 
ČLM tėvų komitetas


Jau du šeštadienius ČLM rinkame maistą, norėdami padėti sunkiai besiverčiančioms ČLM šeimoms, St. Peter Claver misijai (Robbins, IL), Chicago Southwest PADS (Marquette Park) ir kitoms organizacijoms. Daugiausia maisto surinkusi klasė bus apdovanota ,,Sarpino's pizzeria" pica pietumis ir ,,Dadu” ledais.

Po šio šeštadienio jau surinkta 500 svarai maisto! Pirmaujantis dešimtukas (pagal klasę) – vaikų ratelis A, 3a, 3c, 4a, 5a, 5b, 7, 9, 10 ir besimokančių! Dešimtuką, nuo pirmo iki paskutinio, skiria tik dvi skardinės maisto!!! Norėtume surinkti 750 svarus maisto.

Tėveliai, padėkite Jūsų vaiko klasei laimėti - ateidami į Kalėdų eglutes, atneškite su savim į mokyklą skardinę ar dėžutę negendančio maisto ir tėvų komiteto nariai prie mokyklos pagrindinių durų jį priims ir užskaitys Jūsų vaiko klasei.


Gruodžio mėnesį ČLM rinkame maistą, norėdami padėti sunkiai besiverčiančioms ČLM šeimoms, St. Peter Claver misijai (Robbins, IL), Chicago Southwest PADS (Marquette Park) ir kitoms organizacijoms. Prašome, kad kiekvieną gruodžio šeštadienį vaikai atneštų į mokyklą skardinę ar dėžutę negendančio maisto (pvz., hot chocolate, coffee, tea, oatmeal, pop tarts, soup, tuna, mac and cheese, hamburger/tuna helper, canned fruit, jello, pudding, snack food ir t. t.). Tėvų komiteto nariai, eidami per klases, surinks atneštą maistą ir suskaičiuos, kiek atnešta. Daugiausia maisto surinkusi klasė bus apdovanota ,,Sarpino's pizzeria" pica pietumis ir ,,Dadu” ledais.

Tėveliai, padėkite Jūsų vaiko klasei laimėti - ateidami į Kalėdų eglutes, atneškite su savim į mokyklą skardinę ar dėžutę negendančio maisto ir tėvų komiteto nariai prie mokyklos pagrindinių durų jį priims ir užskaitys Jūsų vaiko klasei.

Po pirmo šeštadienio jau surinkta 176 svarai maisto! Pirmaujantis dešimtukas (pagal klasę) – vaikų ratelis A, darželis, 1a, 3c, 4a, 4b, 5a, 5b, 7, ir 10!

Tėvų komitetas


Gerb. tėveliai,

gruodžio mėnesį teatriukas "UŽTRAUKTUKAS" vaikams paruošė net dvi pasakas:

gruodžio13d. 4 v.p.p. PLC Dailės Galerijoje "(14911 127th St. Lemont, IL) spektakliukas "Vagys Kalėdu Naktį"

ir gruodžio 21d. 3.30v.p.p. Estų namuose (14700 Estonian Ln, Rivwerwoods, IL 60015) spektakliukas "Prieš Kalėdas"

 

Maloniai kviečiame atvykti ir palaikyti mūsų mažuosius aktorius.

Info tel.: 847 722 8278 - Aušra


Laukiame, ruošiames ir kviečiame Jus laukti kartu....
 
Jau šį šeštadienį kviečiame kiškių, vaikų ratelio ir darželio, bei pirmų klasių tėvelius į Kalėdų šventę mokykloje....Primename, kad paskatintumėte ir pamokintumėte vaikus parašyti sveikinimo atviruką draugui, mokytojui. Mokykloje veikia Kalėdinis paštas!
 
"Tegul Kalėdos netampa tik daiktų pirkimu, blizgučiais, varpais ir vainikais, bei paviršiniais malonumais, bet po vaikišku žavesiu raskime peno širdžiai ir protui. Sekime geresniais keliais per knibždančius žmonių labirintus ir padėkime ramybės laikui ateiti." / Madeline Morse/
 
 
Mokyklos administracija

Mieli tėveliai –

Norime Jums priminti kelis dalykus:

1) Šį šeštadienį, gruodžio 6d., yra pirmas mėnesio šeštadienis. Vaikai dėvi geltonus mokyklinius marškinėlius.
2) Po pamokų šeštadienį bus choro repeticija Dainų Šventei. Repeticija tęsis iki 2:15 val. pp.
3) Nepamirškite atnešti negendamo maisto ČLM maisto bankui. Ta klasė kuri atneš daugiausia maisto gaus pica pietus.
4) Taip pat atneškite trupinėlių mūsų paukščiukams! J

ČLM tėvų komitetas


ČLM maisto bankas

Maistas


Gruodžio mėnesį ČLM rinksime maistą, norėdami padėti sunkiai besiverčiančioms ČLM šeimoms, St. Peter Claver misijai (Robbins, IL), Chicago Southwest PADS (Marquette Park) ir kitoms organizacijoms. Prašome, kad kiekvieną gruodžio šeštadienį vaikai atneštų į mokyklą skardinę ar dėžutę negendančio maisto (pav. hot chocolate, coffee, tea, oatmeal, pop tarts, soup, tuna, mac and cheese, hamburger/tuna helper, canned fruit, jello, pudding, snack food, ir tt). Tėvų komiteto nariai, eidami per klases, surinks atneštą maistą ir suskaičiuos, kiek atnešta. Klasė, surinkusi daugiausia maisto, bus apdovanota “Sarpinos” pica pietumis ir “Dadu” ledais.

Tėvų komitetas

Maistas


Mieli tėveliai,

mokslų metų pradžioje „Van Gogh Photo“ fotografai fotografavo Čikagos lituanistinės mokyklos mokinius.  Moksleiviams buvo paduotos užsakymo formos.  Prašytume užpildytas užsakymo formas grąžinti mokytojams šeštadienį lapkričio 15d. Mokestis turi būti pridėtas prie formos (čekis ar gryni pinigai). Pavėlavusiems atiduoti užsakymus laiku, bus priskaičiuota $10 daugiau.

Jeigu jūsų vaikas negavo užsakymo formos, tai reiškia kad, kai „Van Gogh Photo“ fotografai vaikus fotografavo, jūsų vaiko nebuvo tą dieną mokykloje. Vaikai, kurie nebuvo mokykloje pirmą kartą, bus fotografuojami lapkricio 22d., ir jiems bus atskirai išsiųstas pranešimas.

Jei turite klausimų, kreipkitės į tėvų komitetą - tevukomitetas@cikagoslituanistinemokykla.org


Mieli tėveliai, 
 
2015 metų  liepos 3-5 dienomis vyks dešimtoji Šiaurės Amerikos lietuvių Dainų šventė Čikagoje.  ČLM buria chora, kuris galėtų atstovauti mūsų mokyklą.  Už tai esame labai dėkingi mokytojai Daliai Gedvilienei. Repeticijos vyks šį šeštadienį po pamokų nuo 1 val.p.p. iki 2val.p.p. Sekanti repeticija lapk. 22d. ČLM moksleiviams Tėvų komitetas sumokės registracijos mokestį.
 
Didžiuosimės ir džiaugsimės, kai ČLM choro balsai įsilies į skambias lietuviskas dainas Dainų šventės metu!
 
Su pagarba
 
Tėvu komitetas

Mieli tėveliai,

mokslų metų pradžioje „Van Gogh Photo“ fotografai fotografavo Čikagos lituanistinės mokyklos mokinius.  Moksleiviams pereitą šeštadienį buvo paduotos užsakymo formos.  Prašytume užpildyti prisegtą užsakymo formą ir grąžinti ją mokytojams iki lapkričio 15 dienos. Jūs galite pasirinkiti iš keleto rinkinių ar individualių įvairaus dydžio nuotraukų.  Rinkinys M yra vinjetė, kurios viršelyje bus mokyklos nuotrauka, o viduje - klasės ir individuali vaiko nuotrauka. Būtinai pažymėkite kiekį ir kokio fono norėtumėt.  Fono pavyzdžiai yra užsakymo formoje.  Jei per klaidą jokio fono nepasirinksite, bus parinktas trispalvės fonas (OC37). 

Mokestis turi būti pridėtas prie formos (čekis ar gryni pinigai) ir grąžintas iki lapkričio 15 dienos. Pavėlavusiems atiduoti užsakymus laiku bus priskaičiuota $10. daugiau.

Jei turite klausimų, kreipkitės į tėvų komitetą - tevukomitetas@cikagoslituanistinemokykla.org


Metrascio virselis

Mieli tėveliai,

norėtume Jums pranešti, kad šį šeštadienį buvo išdalinti metraščiai, kuriuos užsisakėte pernai.  Jei šeimoje yra du vaikai, metraštis bus įteiktas vyresniajam vaikui. Jei vaikas pabaigė 10 klasių, bet brolis ar sesuo dar lanko mokyklą, metraštį gaus tebesimokantysis.  Jei dėl kokių nors priežasčių nebūsite mokykloje šį šeštadienį, metraštį galėsite atsiimti tėvų komitete kitą dieną.

Pagarbiai,

Tėvų komitetas


 

Mieli tėveliai, 

2015 metų  liepos 3-5 dienomis vyks X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventė Čikagoje. ČLM buria chorą, kuris galėtų atstovauti mūsų mokyklai.  Už tai esame labai dėkingi mokytojai Daliai Gedvilienei. Nuoširdžiai kviečiame visus vaikus ir tėvelius prisijungti. Esame labai dėkingi mažiesiems ČLM moksleiviams, kurie jau prisijungė prie ČLM choro, tačiau labai būtų malonu, jei prisijungtų ir vyresnieji moksleiviai bei tėveliai. Repeticijos vyksta kas antrą šeštadienį po pamokų nuo 1 val. p.p. iki 2 val. p.p.  ČLM moksleiviams tėvų komitetas sumokės Dainų šventės registracijos mokestį.

Didžiuosimės ir džiaugsimės, kai ČLM choro balsai įsilies į skambias lietuviškas dainas Dainų šventės metu!

Su pagarba,

Tėvų komitetas


Lapkričio 1-2 dienomis Lietuvių dailės muziejaus patalpose, PLC (14911 127th St., Lemont IL 60439) vyks Tautodailės instituto renginys "Gyvoji tautodailė". Nuoširdžiai kviečiame mokinius ir jų tėvelius apsilankyti parodoje. Abi dienas paroda veiks nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p.


Mokslų metų pradžioje „Van Gogh Photo“ fotografai fotografavo Čikagos lituanistinės mokyklos mokinius.  Moksleiviams kitą šeštadienį bus paduotos užsakymo formos.  Prašytume užpildyti prisegtą užsakymo formą ir grąžinti ją mokytojams iki lapkričio 15 dienos. Jūs galite pasirinkiti iš keleto rinkinių ar individualių įvairaus dydžio nuotraukų.  Rinkinys M yra vinjetė, kurios viršelyje bus mokyklos nuotrauka, o viduje - klasės ir individuali vaiko nuotrauka. Būtinai pažymėkite kiekį ir kokio fono norėtumėt.  Fono pavyzdžiai yra užsakymo formoje.  Jei per klaidą jokio fono nepasirinksite, bus parinktas trispalvės fonas (OC37). 

Mokestis turi būti pridėtas prie formos (čekis ar gryni pinigai) ir grąžintas iki lapkričio 15 dienos.

Jei turite klausimų, kreipkitės į tėvų komitetą.


Sarpinos    

Norime priminti kad spalio 18d. mūsų mokykloje vyks Picos pietūs!  Picą sutiko teikti ,,Sarpino’s Pizza”.  Vaikai turės trijų picų – sūrio, daržovių arba ,,pepperoni” – pasirinkimą.  Kainos nepasikeitė:

$5.00 – 2 picos gabaliukai, gėrimas

$3.00 – 1 picos gabaliukas, gėrimas

$2.00 – 1 picos gabaliukas

$1.00 – gėrimas

Širdingai dėkojame už paramą mokyklai.


Čikagos lituanistinės mokyklos susitikimas su PLB Lituanistinės katedros atstovais

Spalio 18 dieną (šeštadienį), 12 val., Čikagos lituanistinėje mokykloje (Jaunimo centras, 5600 South Claremont Ave., Chicago, IL 60636) vyks mokinių, mokytojų, jų tėvų susitikimas su Ilinojaus universiteto Čikagoje PLB Lituanistikos katedros atstovais prof. Giedriumi Subačiumi ir dr. Daiva Litvinskaite. Dalinsimės mintimis apie studijas mūsų universitete, apie lituanistikos kursus ir studentus, apie lietuvių kalbos studijas (ir egzaminą, kurį sėkmingai išlaikius galima įvykdyti universiteto užsienio kalbos reikalavimą), apie lietuvių studentų asociaciją, apie universiteto būtį ir buitį. Kviečiame!

PLB Lituanistikos katedra, Ilinojaus universitetas Čikagoje


Prašome, kad šį šeštadienį (spalio 4 d.) Jūsų vaikai į mokyklą ateitų vilkėdami mokyklos marškinėlius. Taip pat kviečiame į metinį tėvų susirinkimą, kuris vyks Čiurlionio galerijoje, pradžia - 9 val. r. Išgirsite mokyklos administracijos, tėvų komiteto ir kitus pranešimus, aptarsime svarbius mokyklos reikalus.


ČLM tėvų susirinkimas nukeliamas iš rugsėjo 27 d. į spalio 4 d. Jis vyks 9 val. r. Jaunimo centro kavinėje (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636). Kviečiame tėvelius kuo gausiau dalyvauti.

Taip pat norime pranešti kad pietums rytoj bus vištienos maltiniai arba cepelinai.


Siunčiame mokinių tvarkos ir drausmės nuostatus, perskaitykite juos ir aptarkite su savo vaiku. Taupydami popierių, jų nespausdiname - nuostatai bus patalpinti mokyklos internetiniame puslapyje www.CikagosLituanistineMokykla.org. Ateinantį šeštadienį vaikai Jums parneš tvarkos ir drausmės nuostatų sutartį, kurią pasirašydami Jūs ir Jūsų vaikas patvirtinsite, kad įsipareigojate laikytis šių nuostatų. Pasirašytą sutarties lapą prašome grąžinti klasės mokytojui ar auklėtojui.


Spalio 4 d. 9 val. r. įvyks Čikagos lituanistinės mokyklos tėvelių susirinkimas. Susirinkimas vyks Jaunimo centro kavinėje (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636). Kviečiame tėvelius kuo gausiau dalyvauti.


Šį šeštadienį, rugsėjo 20d., bus daromos vaikų nuotraukos. Prašome kad vaikai ateitų į mokyklą apsirengę tautiniais rūbais. Prašome kiek galima vengti žalios spalvos.

Rugsėjo 27d., vyks metinis tėvų susirinkimas.  Prašome ir kviečiame Jus skaitlingai dalyvauti. Turime aptarti daug svarbių dalykų.


Vasara

"Vasarą gulėti žolėje besiklausant vandens čiurlenimo ar stebėti plaukiančius debesis visai nėra laiko švaistymas." John Lubbock

Tikime, kad buvo nuostabi vasara! Tad kviečiame vaikus, tėvelius, mokytojus pasidalinti gražiausia, įsimintiniausia vasaros akimirka - šeštadienį atsineškite nuotrauką iš jūsų vasaros kelionių, atostogų ar kasdienybės.... Nuotrauka gali būti bet kokio dydžio, svarbu, kad būtų parašytas mokinuko vardas, pavardė ir klasė. Nuotrauką galima paduoti klasės mokytojai arba pavaduotojai Audronei.

Rugsėjo 20 ir 27 prisiminsime ir gėrėsimės vasaros akimirkomis prieš pasitinkant auksaplaukį rudenėlį!

Nuotraukos bus demonstruojamos prie mokytojų kambario - ateikite pasižiūrėt! Ačiū!


Rytoj, rugsėjo 13d., Jaunimo centro didžioje salėje, 6 val.v., vyks Los Angeles vyrų okteto ,,Tolimi Aidai” koncertas/vakaronė. Bilietus bus galima įsigyti mokyklos metu arba prie durų. Dalyvaudami koncerte ir toliau paremsite mokyklą.

Sekantį šeštadienį, rugsėjo 20d., bus daromos vaikų nuotraukos. Vaikai ateina į mokyklą apsirengę tautiniais rūbais.

Rugsėjo 27d., vyks metinis tėvų susirinkimas.  Kviečiame Jus skaitlingai dalyvauti.

 JAV svečiuojasi trys Lietuvos jaunosios kartos politikai ir politikos ekspertai, neseniai aplankę Ukrainą. Šios savaitės pradžioje Vašingtone jie susitiko su LR ambasadorium Ž. Pavilioniu, Kazickų fondo atstovais, JAV politikais ir vietiniais lietuviais, o šį šeštadienį svečiai lankysis mūsų mokykoje. LR Seimo narys, Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų prezidiumo narys, šešėlinės Vyriausybės ministras Paulius Saudargas, Rytų Europos studijų centro analitikas politologas dr. Laurynas Kasčiūnas ir Valstybingumo ir tradicijos studijų centro direktorius politologas Linas Kojala kalbės apie šiandieninę padėtį Ukrainoje, galėsim pažiūrėti svečių ekspedicijos pristatymą Lietuva – Ukraina ‘14 „BROLIAI”. Susitikime kviečiame dalyvauti ir tėvelius.Čikagos lituanistinėje mokykloje 2014-2015 m.m. veiks lietuviškai besimokančiųjų klasė. Jei Jūsų vaikas nekalba ar silpnai kalba lietuviškai, kviečiame užsiregistruoti ir atvesti į mokyklą.
Registracijos formas ir platesnę informaciją rasite mokyklos tinklalapyje www.cikagoslituanistinemokykla.org.


Vaikų teatras


Kviečiame vaikus nuo 8 metų žaisti, vaidinti ir keliauti į nuostabiausias pasakų ir mitų šalis!  Jaunimo Centre kursime naują lietuvišką vaikų teatro studiją. Teatro vadovė - Audrė Budrytė Nakienė. Informacinis susirinkimas tėveliams ir vaikams kavinėje po pamokų jau šį šeštadienį (09/13) 1:15 p. p.  Dramos užsiėmimai vyks šeštadieniais 1:15 - 2:15p.p.  Info: 312 307 5167


Mokslo metai prasidėjo!!!

Nors Čikagoje dar rudenėlis teptuko neišsitraukė, bet rugsėjo 6-ąją, šeštadienį, Čikagos lituanistinės mokyklos mokinukai, mokytojai ir tėvai pasistengė labiau už bet kokį profesionalą - papuošė mokyklą ir jos kiemą daugiau nei trisplavės spalvomis. Jie atsinešė džiugią nuotaiką, gėles, tautinį nusiteikimą ir vienybę.
Mokslo metų šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo kunigas Antanas Gražulis. Po jų visi rinkomės kieme prie paminklo Lietuvos kariams ir partizanams. Patriotinėms dainoms skambant, įžygiavo į aikštę 23-ioji abiturientų laida, jų jaunatvišką grožį palydėjo pirmieji šio rugsėjo skambučio garsai… Mūsų mokykloje vaikai mokosi nuo 3 metukų - Kiškių klasės, vadinasi, jei pradėjai lankyti mokyklą nuo tada, tai šie metai abiturientui-dešimtokui - jau 13-ti šioje mokykloje. Tikimės, kad paskutinieji metai bus patys įspūdingiausi, juk ne veltui tiek metų, tiek šeštadienių paaukota lietuvybei.

Šiais mokslo metais mokykloje mokinsis daugiau nei 300 vaikų, dirbs apie 50 mokytojų. Labai džiaugėmės, kad į mūsų šventę atvyko Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, sveikinimo žodį tarė Jaunimo centro vadovė Marytė Utz. Labai laimingi, kad tiek metų draugaujame su Brighton parko apylinke, ir šiemet mus pasveikino jos pirmininkas Viktoras Kelmelis bei buvusi pirmininkė Salomėja Daulienė. Dėkojame šiai apylinkei už finansinę paramą, kuri buvo įteikta šventės metu, ir gražius palinkejimus.

Mokykloje visada labai malonu matyti buvusią mokyklos direktorę Jūratę Dovilienę. Tikimės, kad ji nenusivylė matydama, kaip tęsiami jos darbai. Direktorė Laima Apanavičienė ir jos pavaduotoja Loreta Timukienė taip pat pasveikino visus susirinkusius.

Mokykla - gyvas organizmas. Kaip vienus mokinukus pakeičia kiti, taip ir mokytojų kolektyvas keičiasi, jaunėja. Šventės metu pristatėme naujus mokytojus, džiaugiamės, kad buvę mokinukai sugrįžta dirbti padėjėjais.

Nuoširdžiai džiaugiamės, kad tėvų komitetui vadovaja energingieji Rita ir Antanas Rašymai. Prieš pat mokslo metus jie su pulkeliu mūsų tėvelių ir mamyčių - Lina Dukauskas, Asta Alčauskas, Dalia Drasutyte, Jurgita Bribiesca, Svaja Petrikyte, Roma Bikulčius, Renata Čeponis, Žydrūne Karvelienė, Alena Buronyshava, Renata Bliumaitė, Ramunė Papartienė, Edita Sekiskiene, Eugenijus Šileika, Virmantas Masaitis, Aidas Frismantas, Vaida Kavaliauskas, Milda Kvapukaitis, Rytis Alčauskas surinko ir sustatė naujus suolus, surinko spintas, padėjo Jaunimo centro prižiūrėtojams Alfredai ir Vytui Daubariams paruošti klases. Didelis ačiū Jums visiems!

Nebūtume turėję naujų suolų ir spintų, jeigu ne finansinė Kazickų fondo parama. Ačiū!

Mokyklos administracija ir tėvų komitetas taip pat vis galvoja, kaip surinkti daugiau lėšų, kad galėtume ne tik patalpas atnaujinti, bet ir skirti daugiau lėšų knygoms, mokymo priemonėms, naujosioms technologijoms. Šį šeštadienį tam tikslui bus skirtas ir paramos koncertas ,,Tolimi aidai”, šeštadieniais po pietų mokykloje pardavinėjami ledai, ir tokiu būdu taip pat ,,kapsi'' pinigėliai į bendrą katilą.

Dėkojame ,,Baltic Food Distibuting Inc" už ledus, ,,Kunigaikščių užeigai” - už skanius pietus ir saldžias vaišes mokslo metų atidarymo proga. Džiaugiamės, kad visada mus paremia ir ,,Racine Bakery”- ačiū už saldžią dovaną ir šiais metais!

Mokslo metų šventę baigėme sudarydami gyvą grandinę - paminėdami Baltijos kelio 25-metį, susikibom visi už rankų - maži ir dideli, tėvai ir mokytojai, ir apjuosėm mokyklos kiemą, apkabinom mažąją lietuvybės salelę Čikagoje savo meile ir rūpesčiu. Gražu buvo žiūrėti į pasipuošusius, laimingus, besišypsančius vaikus ir jų tėvelius. Aišku, nepamiršom paleisti balionų į dangų, tuo suteikdami daug juoko mažiausiems mokyklos lankytojams. Na, o po šventės dar ilgai aptarinėjom šių mokslo metų planus, susipažinom su naujais mokyklos lankytojais, dalinomės knygas ir skirstėm pirmuosius namų darbus…

Mūsų mokyklos FB jau puikuojasi kelios dešimtys nuotraukų, galite pamatyti ir filmuką apie šią dieną, bus smagu ir mums patiems prisiminti, ir kitiems parodyti. Ačiū visiems FB draugams, o jų jau turime daugiau nei 1100, už draugystę.

Kai uždarinėjom Jaunimo centro duris vėlai šeštadienį po pietų, mokytojos džiaugėsi didžiulėmis gėlių puokštėmis…Amerikoje tokios tradicijos nėra, bet mes, atsivežę ją iš Lietuvos, galvojame, kad dovanodami gėlės žiedą mokytojui - dovanojate paistikėjimą savo vaikučiu, perduodate tą meilės sėklą mums, kad ji žydėtų mūsų širdyse. Ačiū, mamytės ir tėveliai, už jūsų pasitikėjimą. Stengsimės nenuvilti!

Gražių ir prasmingų naujų mokslo metų visiems!

Audronė Sidaugienė
ČLM direktorės pavaduotoja

 

Mokslo metai prasidėjo!!!


Mieli tėveliai, prašome Jūsų pagalbos. Mokyklai labai reikalingi tautodailės ir muzikos mokytojai. Gal kas iš tėvelių norėtų dėstyti šias disciplinas? Taip pat ieškome mokytojos 6 klasei. Kreiptis į mokyklos direktorę Laimą Apanavičienę el. 708-296-3192.Mieli mokinukai, tėveliai!
 
Šį šeštadienį prasideda Mokslo metai! Kviečiame į mokyklą 8:30 val.
 
Šv.Mišios prasidės 9 val.
 
Mokslo metų pradžios šventė 10:30 kieme.
 
Pamokos baigsis 1 val.
 
Pietumis pasirūpins 'Kunigaikščių užeiga".
 
Prašome vaikučius pasipuošti mūsų brangiausiomis spalvomis, atsinešti balionų, gėlių ir gerą nuotaiką! Lauksime visų šeštadienį!!!
 
Mokyklos administracija

Kviečiame Jus į koncertą/vakaronę paremti Čikagos lituanistinę mokyklą! Pirmą kartą į Čikagą iš Los Angeles atvykusieji dainininkai TOLIMI AIDAI jus pradžiugins lietuviškomis a cappella dainomis ir aranžuotėmis. 
 
Jaunimo centro didž. salėje - Rugsėjo 13d. - Vakaro pradžia 6 val.v.

Bilietai po $30, vaikams $15., isigyti galima Čikagos lituanistinėje mokykloje, Seklyčioje (Chicago), Old Vilnius Café (Darien), ir Lithuanian Plaza Bakery & Deli (Palos Hills) arba skambinant Antanui 708-369-8324. Koncertas, baras, užkandžiai prie stalų ir pabendravimas. 
 
Prašau kvieskite savo draugus ir sudarykite stalą!!!
 
TOLIMI AIDAI yra vyrų oktetas iš Los Angeles, pasivadinęs pagal brangaus poeto (ir Los Angeles gyventojo) Bernardo Brazdžionio eilėraštį "Tolimas Aidas". Nuo pat įsisteigimo grupė dainuoja a cappella – be akompanimento. Atlieka ne tik tradicines lietuviškas dainas, bet ir modernius, “Pop”, “Doo-Wop” bei “Barbershop” kūrinius. 
 
Šalia dažnos L.A. veiklos, Tolimi Aidai yra atlikę koncertines programas Detroite, Washington, D.C., Bostone, Hartforde, ir kituose miestuose.

Grupės nariai: Danius Anelauskas, Kęstutis Daugirdas, Virgis Kasputis, Erikas Petraitis, Linas Polikaitis, Stepas Puodžiūnas, Tauras Radvenis ir Aleksas Vilkas.

Tėvų komitetas


Gerbiami mokytojai,
 
Š. m. rugpjūčio 26 d. 7 val. v. Jaunimo centro didžiojoje salėje vyks pirmasis 2014-2015 m. m. mokytojų posėdis. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.
 
Administracija

Mieli tėveliai:

Kviečiame paremti Jūsų vaikų mokyklą, Čikagos Lituanistinę Mokyklą, ir skaitlingai dalyvauti ,,Tolimi Aidai” koncerte/vakaronėje. Po koncerto, vakaronės metu bus galima pabendrauti su dainininkais, veiks nemokamas baras ir bus galima paskanauti Bravo Bites uzkandzių.  BilietaI jau platinami Old Vilnius Café ir Lithuanian Plaza Bakery & Deli. Bilietus galima užsisakyti ir per Antaną 708-369-8324.

Tėvų komitetas

Tolimi Aidai


Kviečiame į renginius, kurie vyks rugpjūčio 23-24 d.

Embrace Freedom The Baltic Way      Smelio Skulpturu Konkursas


                               

Mieli tėveliai:

Kviečiame visus, jaunus ir senus, vyrus ir moteris, rugpjūčio 15d., penktadienį, nuo 6val. v. iki 9val. v., ir šeštadienį, rugpjūčio 16d.  nuo 9val. ryto, į talką mokykloje. Reikės sustatyti vaikam suolus ir mokytojom spintas, išvalyti visas klases ir pernešti kelis suolus iš vienos klasės į kitą.

Visi tėveliai kurie dalyvaus talkos dienose bus atleidžiami nuo budėjimo!

Apie dalyvavimą prašome pranešti ritantanas@comcast.net

Aciū

Tėvų komitetas


Vasaros atostogos!